06 16502048 info@bewustherstel.nl

Hersengolven en frequenties

 

Hersencellen gebruiken net als alle andere zenuwcellen in ons lichaam een electrische kracht ( actiepotentiaal) om met elkaar te communiceren. Het meten van de electrische activiteit van de hersencellen komt tot uiting in hersenactiviteit. Hersengolven zijn eigenlijk miniscule electrische stroompjes. Hersengolven kennen verschillende frequenties, wat wil zeggen een verschillend aantal cycli per seconde, ofwel Hertz.

Door de technologie van nu zijn wij in staat om een breed spectrum aan hersengolven te meten, zowel links als rechts. Onderzoekers hebben in het verleden sommige golven gegroepeerd en ze namen gegeven op volgorde van ontdekking. Het te meten spectrum loopt van 0 tot 42 Hz. Dit spectrum wordt opgedeeld in een aantal hoofdgroepen: Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta, Gamma. 

Zo zijn Alpha golven het meest makkelijk te meten, en als eerste ontdekt. Sommige traditionele groeperingen worden momenteel ter discussie gesteld, omdat met de huidige apparatuur meer precieze digitale data worden verkregen. Desalniettemin worden ze doorgaans nog steeds volgens deze benamingen besproken.

De hersengolven worden onderverdeeld in de volgende categorieën, waaraan een zeer globale functionaliteit wordt toegekend:

Delta niveau (0 – 4 pulsen per seconde)

Delta-golven komen vooral bij jonge kinderen voor en bij volwassenen in het stadium van ‘diepe slaap’. De hersenen hebben hier hun laagste frequentie en weinig mensen kunnen zich informatie van dit niveau herinneren.

Delta golven 1-2 Hrz

  • empathie
  • intuïtie

Het zesde zintuig: een soort radar die op onbewust niveau uitzend en ontvangt. De persoon gebruikt het onbewuste deel van de hersenen, waarin archetypische beelden zijn vastgelegd. Wanneer deze gestimuleerd worden, verliest iemand het besef wat er om hem heen gebeurt en is er geen herinnering aan de activiteiten die uitgevoerd werden.

Hoge amplitude Delta brengt een hoge mate van invoelend vermogen met zich mee. Dit komt veelvuldig voor bij helers, kunstenaars, waarzeggers, profeten en trendsetters.

Theta niveau (4-7 pulsen per seconde)

Theta wordt geassocieerd met een tranceachtige, mentale, visuele en verbeeldende bewustzijnstaat.

Het Theta niveau is niet toegankelijk voor onze fysieke zintuigen omdat het niet tot de fysieke dimensie behoort. Hier zijn we ons niet bewust van tijd aan ruimte, hierbij valt te denken aan hypnose. Het komt vooral voor in slaapstadium 1, doezelen en dagdromen. Het is een niveau waarin we onze intuitie kunnen benutten.

De ervaring die iemand heeft bij hersengolfactiviteit in het Thetaniveau is het meest vruchtbare, het is de ideale bewustzijnstaat voor bepaalde soorten zelfprogrammering. Versneld leren en zelfgenezing, dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Door regelmatig te mediteren in een theta toestand blijkt dat geestelijke en lichamelijke welzijn toeneemt, je sneller herstelt van zware ziektes en lichamelijke operaties en je helder bent van geest.

  • Het is bekend dat de yogi’s, door regelmatig meditaties te verrichten in de dieper lagen van Theta, los komen te staan van hun emotie’s. Door deze “emotionele vrijheid”, kunnen zij hun geest richten naar wil om zo hogere bewustzijn niveaus te bereiken. Ook wij gewone mensen kunnen door regelmatig te mediteren in Theta niveau deze “emotionele vrijheid” bereiken, en zo onze geest leren richten om onze doelen te verwezenlijken.

Alpha niveau (7 – 14 pulsen per seconde)

Ook dit niveau behoort niet tot de fysieke dimensie van tijd en ruimte. Tijdens onze slaap komen we regelmatig terug in dit niveau om mentaal te herstellen, genezen en te dromen.

Op alpha niveau kunnen we ons bewust zijn van de dingen in ons eigen innerlijk, vandaar dat we spreken van het innerlijk bewustzijnsniveau. Hier kunnen we ons bewust zijn van gedachten, denkbeelden en emoties binnen onszelf.

Op dit niveau kunnen wij ook verbonden zijn met het innerlijke bewustzijnsniveau van andere mensen en daardoor ontvankelijk zijn of ingevingen krijgen van en over andere personen.

Belangrijker is echter dat we op dit niveau invloed kunnen uitoefenen op onze eigen persoonlijke omstandigheden en meer kunnen bijdragen aan ons eigen geluk en voorspoed.

Deze golven komen voor wanneer mensen in een ontspannen maar toch volledige bewuste staat van de hersenen verkeren. Zodra je met je aandacht meer naar binnen keert en je ogen sluit nemen ze vanzelf toe. Maar ook bij het luisteren naar muziek, tijdens een wandeling, visualisatie of fantasie. De geest is ontvankelijk en verbonden met een ontspannen, onthecht bewustzijn. Zowel in de Alpha staat als de Beta zijn mensen volledig bewust en hebben meestal complete herinneringen aan de activiteiten die zij uitvoeren.

SMR hersengolven 12-15 Hz

Hebben te maken met fysieke rust en sensomotorische bewustzijn. ( soms ook wel tot de Beta golven gerekend.) De letters SMR staan voor Senso Motorisch Ritme.

Zoals de kat die volledig rustig op de vensterbank ligt, maar zeer alert is op de activiteit om hem heen. Door deze aanwezige alertheid kan hij zeer plots vanuit rusttoestand doelgericht reageren en actie ondernemen. Dit heeft te maken met de juiste verwerking van allerlei prikkels en binnenkomende informatie vanuit al de zintuigen.

Bèta niveau (14 – 21 pulsen per seconde)

Dit is het niveau waarin wij in de fysieke wereld van tijd en ruimte functioneren. Hier gebruiken wij onze uiterlijke of fysieke zintuigen. Dit is ons uiterlijk bewustzijnsniveau, waarop we ons bewust zijn van de dingen buiten onszelf.

Beta golven komen meestal overdag voor en bij concentratie. Beta golven helpen ons om bewust te functioneren in de wereld, in de praktische aard van concrete problemen oplossen en logisch denken. Beta is zeer gerichte, ‘nauwe’ aandacht, met de focus naar buiten gericht.  Het is helaas ook de stressresponse. Het is echter ook van belang om ze niet met ons aan de haal te laten gaan, zodat we hun slaaf worden.

De sterkte van de beta-golven nemen toe bij angst en dalen bij spieractiviteit. Bij ontspannen, mediteren of slapen is een vermindering van de beta-golven van belang, want anders blijven onze gedachten te actief en blijft de aandacht te sterk op de buitenwereld gericht.

Ontspanningsoefeningen helpen goed om de beta-golven tot rust te brengen en veel mensen komen tot rust middels de natuur.

Gamma golven

Gamma-golven: 30 tot 80 Hz duiden op sterke mentale activiteit, zoals angst. Deze hersengolven komen voor wanneer men in een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren verkeert.

*Bij de klassieke indeling worden delta-golven vooral gelinkt aan slapen, theta-activiteit vooral aan geheugentaken, alpha-ritmes vooral aan alertheidsfluctuaties en bèta en gamma aan aandacht en geheugen.