06 16502048 info@bewustherstel.nl

Mindfulness

√ Middels deze training investeer je in de kwaliteit van je leven, je leert om niet langer verstrikt te raken in gedachten en gevoelens en tevens mildheid, begrip en compassie voor jezelf te ontwikkelen. Zodat er meer balans en rust ontstaat en je voller kunt leven.

Mindfulness, is het basisprincipe van boeddhistische meditatie. Het is uit zijn boedhistische context gehaald en toegangelijk gemaakt voor een grote groep mensen die op zoek zijn naar een bruikbare manier om goed om te gaan met de onvermijdelijke stress in het leven.

Deze training is oorspronkeljk ontwikkeld door Jon Kabatt Zin als mindfulness based stressreductie (mbsr). Het traint onze geest, middels meditatie om met bewuste aandacht in het hier en nu aanwezig te zijn en te blijven op ieder moment dat je daarvoor kiest.

Dit klinkt eenvoudig, als eenvoud nu maar niet zo moeilijk was. Gelukkig is dit te leren en vraagt simpelweg om beoefening.

Op welke manier werkt Mindfulness voor Stress

Hoewel we allemaal weten dat veel in ons hoofd zitten onrust en stress oplevert vervallen we toch regelmatig in dit automatisme. Niet zo vreemd overigens want het is een diep gewortelde gewoonte van de mens om zichzelf te verliezen in gedachten. De stem in ons hoofd die er heel de dag lustig op los kwebbelt, kan ons mijlen ver weg uit het hier en nu halen.

Denk bijvoorbeeld maar eens aan een piekermoment, dit kost vaak veel energie en uiteindelijk levert het niets op, alleen dat je veel mist van het nu.

Als we met onze aandacht in het ‘werkelijke moment’ blijven, laten we dit gewoonte patroon los. Op deze manier worden we niet langer opgeslokt door allerlei gedachtens en gevoelens over het verleden of een verbeelde toekomst. Je leert een stap terug doen om op te merken wat er echt gaande is in jezelf. Wat hiervoor nodig is, is allereerst onze geest leren betrappen als deze ons weghaalt uit het huidige moment. Mindfulness begint dus bij de bron die stress veroorzaakt.

Mindfulness leert je:

 • Opmerkzaam te zijn en met aandacht te leven
 • Vertrouwd te raken met dat wat er IS op ieder moment
 • Te balanceren tussen twee kliffen: Niet negeren van wat je voelt en aan de andere kant je er niet in verliezen.
 • Dat lijden en stress niet zozeer ontstaat door wat je overkomt, maar door de manier waarop je geest hierop reageert

Mindfulness zorgt ervoor dat je gezondere keuzes kunt maken. De keuze of je jezelf wil verliezen in van alles en nog wat, of neem je de verantwoordelijkheid meer vrijheid, rust en ontspanning te scheppen in jouw leven? Niemand anders dan jij heeft hierover de regie.

 

 

Rijkdom is alleen te vinden op deze plek

Aanwezig zijn
Je kunt aan het verleden denken, maar je kunt er niet in aanwezig zijn. Het is namelijk al geweest. Datzelfde geldt ook voor de toekomst, je kunt eraan denken maar je kunt er niet zijn.

Soms vergeten we te zijn waar het leven is. Hier op déze plek op dit moment. Laten ons meevoeren door doen, denken, herinneren en verwachten en missen zoveel van het Nu.

Openen
Waar gaat Mindfulness over en wat komt er aan bod

 

 • Oordelen

Onze geest heeft de neiging om overal een etiketje op te plakken of in een hokje te stoppen. Dit innerlijk oordelen kan onze aandacht enorm gevangen houden. Ons oordeel is geen werkelijkheid, het is slechts een gedachte over de realiteit. Oordelen kun je laten voor wat ze zijn, je kan een stapje terug doen, erkennen dat ze er zijn en weer loslaten. Je kunt dan onderzoeken wat er werkelijk is. Met een houding van niet weten trekt het wolkendek open en kun je nieuwe ontdekkingen doen. DURF niet te weten.

 • Geduldig zijn, zonder verzet

Onszelf de ruimte geven om ervaringen te hebben en dat het niet anders hoeft. Oefenen met bij jezelf blijven. Zoals je een vlinder helpt bij het ontpoppen door zijn omhulsel open te maken, weet je dat dit de vlinder geen goed doet. Onszelf de ruimte geven om ervaringen te hebben omdat we ze toch hebben. Waarom zouden we door sommige momenten heen haasten om bij andere betere uit te komen. Het proces heeft haar eigen tempo en tijd nodig om te voltrekken.

 • Blanco Blad 

Vanuit een open houding alles en iedereen te ontmoeten. Vaak hebben we op voorhand een bepaalde verwachting vanuit een voorgaande ervaring, het zet ons klem. Als we vanuit een blanco blad iedere keer opnieuw beginnen in ieder ogenblik open staan voor nieuwe mogelijkheden zal ons leven fris, verrassend en oorspronkelijk, precies zoals het bedoeld is. “Dit moment”

 • Vertrouwen

Ontwikkelen van vertrouwen in je eigen wijsheid en goedheid en je gevoelens en deze te respecteren. Jezelf serieus nemen. Het is onmogelijk een ander te worden. Door oplettend en aandachtig in het moment te zijn, neem je de verantwoordelijkheid om jezelf te zijn en naar je eigen wezen te leren luisteren en hier op te vertrouwen.

 • Niet streven

Bijna alles wat we doen, doen we met een doel. Meditatie heeft geen ander doel dan dat je jezelf bent. En natuurlijk ben je al jezelf, maar meditatie houd in jezelf meer zien, waarbij je je minder inspant en meer bent!

 •  Acceptatie

Dingen zien zoals ze in het heden zijn. We verspillen in ons dagelijks leven echter heel veel energie aan “ontkenning van en verzet tegen wat al een feit is”. Bijvoorbeeld als je hoofpijn hebt, of bijvoorbeeld te zwaar bent, het heeft geen zin te wachten tot je het gewicht hebt dat je volgens jou zou moeten hebben om van je lichaam en jezelf te kunnen houden. Het betekend niet alles leuk vinden, of een passieve houding aannemen en je principes overboord gooien. Acceptatie betekend in dit verband dat je bereid bent de dingen te zien zoals ze zijn. Dankzij deze instelling zal je in je leven juist handelen, wat er ook gebeurt.

 • Loslaten

Wanneer we aandacht besteden aan onze innerlijke ervaring, ontdekken we al snel dat er bepaalde gedachten en gevoelens en situaties zijn waaraan de geest zich schijnt te willen vastklampen. De prettige proberen we te laten voortduren en de onprettige proberen we vanaf te komen. Tijdens meditatie negeren we doelbewust de neiging om sommige aspecten van onze ervaring op te waarderen en andere te verwerpen. In plaats daarvan laten we onze ervaring gewoon zijn wat zij is en observeren we haar van moment tot moment.

 

Zie je de blauwe lucht vandaag en het frisse groen, of laat je de dag voorbij gaan door veel te veel te doen

Praktisch

Mindfulness kunnen we ons eigen maken door te oefenen. Tijdens deze training krijg je iedere bijeenkomst een aantal mindfulness meditatie oefeningen aangeboden die we gezamelijk doen en daarna bespreken. Dit zullen variërend, zit- lig, loop, ademmeditaties en eenvoudige yogaoefeningen zijn. Deze krijg je ook als opdracht mee naar huis op stick. En dit is uiterst waardevol, want Mindfulness leer je niet uit een boek, maar door dagelijks te beoefenen en te doen. 

Wekelijks registreer je jou ervaringen in het bijgeleverde werkboek dit ter bewustwording. In iedere daarop volgende les is bespreekbaar waar je gedurende de beoefening tegen aan loopt. Zodat jij zoveel mogelijk bewust-zijn kunt ontwikkelen.

Dit is een training dus dat wil zeggen dat we vooral veel zullen oefenen. We gaan een oud ingeslepen automatisch patroon doorbreken. Een gewoonte kun je alleen veranderen als je tijd en inspanning steekt in het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Bij bewustherstel wordt gewerkt in kleine groepen van minimaal 4 tot maximaal 8 personen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten ieder van 2,5 uur en een aanvullende stiltedag.