06 16502048 info@bewustherstel.nl

probeer audio

Zoals wij weten speelt ons brein een centrale rol in ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Het is wenselijk dat dit in optimale staat is. Het stuurt namelijk de vele functies van ons lichaam aan, ook ons denken. En dit denken heeft invloed op ons handelen, gedrag, gevoel en belevingswereld. Dus je kan je voorstellen als dit kalm en rustig is, dat het positief doorwerkt in de vele lagen van ons systeem.

* Neurofeedback en Meditatie zijn een waardevolle ingang om ons “totale systeem” in evenwicht te brengen, te optimaliseren en thuis te komen bij jezelf.

  ♥  De ware dat ben jij

 BewustHerstel

 

Een waardevolle ingang om ons totale systeem in evenwicht te brengen, te optimaliseren en thuis te komen bij jezelf.

Individuele begeleiding

 

♥ Gaan staan voor jou individuele uniek zijn, draagt automatisch bij aan een mooiere wereld